zpět

Přijedete vlakem? Využijte slevu ČD.

I letos jsme pro vás, ve spolupráci s Českými drahami a.s., připravili možnost využití slevy v rámci tarifu VLAK+. Stačí si zakoupit jízdenku s tímto tarifem a nechat si ji potvrdit v našem informačním centru. Sleva se vztahuje na cestu zpět zdarma. Je možné ji uplatnit odkudkoli v rámci České republiky.

Podmínky tarifu VLAK + V souvislosti s tím, že České dráhy, a. s. jsou oficiálním dopravcem Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) 2015, konané ve dnech 13. – 15. listopadu 2015 v Chrudimi, bude návštěvníkům akce poskytnuto zvýhodněné jízdné VLAK + ze všech železničních stanic, kde staví vlaky ČD (včetně výdeje ve vlaku), do železniční stanice Chrudim nebo Chrudim město za těchto podmínek:

  • sleva je poskytována pouze z jízdného ve 2. vozové třídě,
  • cestující starší 15 let (15+) si zakoupí zpáteční jízdenku ve výši obyčejného jednoduchého jízdného, cestující mladší 15 let (-15) a důchodci si zakoupí zpáteční jízdenku ve výši zvláštního jednoduchého jízdného,
  • jízdenka platí pro jednu cestu tam a jednu cestu zpět (v tomto pořadí) po stejné přepravní trase (sleva představuje 50 % z obyčejného nebo zvláštního jízdného),
  • první den platnosti zpáteční jízdenky musí být 13. nebo 14. 11. 2015, předprodej bude zahájen 1. 11. 2015,
  • odchylně od čl. 40 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu platí všechny zpáteční jízdenky s touto slevou do 24:00 hodin dne 15. listopadu 2015 (u jízdenek s prvním dnem platnosti 13. 11. 2015 prodloužená platnost),
  • při cestě z Chrudimi (zpět) musí být jízdenka orazítkována na lícové (přední) straně razítkem, které cestující získá přímo od pořadatele CVVZ 2015,
  • pokud bude na jízdence předepsané razítko chybět, nebude nárok na slevu uznán a cestující zaplatí za cestu zpět jízdné, na které prokáže nárok;