zpět

Mansio prozradí Klíč k motivaci dětí

Nedokážou děti, se kterými pracujete, udržet pozornost? Předvádí se a strhávají tím ostatní k neaktivitě? Prosazují bezhlavě svou? Mají potřebu mstít se nebo vyhýbat se neúspěchu? Odpovědi na všechny tyto otázky vám dají lektorky ze společnosti Mansio v sobotu 14. 11. od 16 hodin.

Každý z výše popsaných problémů je v dětském kolektivu běžný. A s každým je možné nějak pracovat a systematicky a přirozeně ovlivňovat dynamiku v kolektivu. Ukážeme vám, jak na to. Dáme vám jiný úhel pohledu na problémové chování dětí, díky kterému získáte prostor pro hledání účinných strategií intervence a prevence při řešení náročných situací, do kterých se v rámci výchovy s dětmi dostáváte. Vše budeme demonstrovat na konkrétních příkladech.

Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze vhodně aplikovat pro potřeby výchovy a vzdělávání, v sociální práci, ve výchovném poradenství nebo v oblasti prevence rizikového chování. Cílem je představit účastníkům koncept čtyř cílů problémového chování Rudolfa Dreikurse (upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu). Ukážeme si také možnosti podpory a cesty zvyšování motivace a získávání dětí ke spolupráci. Budeme pracovat s modelovými situacemi a zkušenostmi účastníků. Představíme možnosti aplikace adlerovského přístupu zejména v těchto tématech: • cíle nevhodného chování v interakčním pojetí (upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu), • identifikace cílů nevhodného chování jako klíč k účinné komunikaci a motivaci dětí, • úrovně zvládání a reagování na problémové chování (intervenční strategie, preventivní strategie, zaměření se na podporu žádoucího chování), • motivace dětí ke spolupráci.

Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium vývojové psychologie na FSS MU v Brně. Od října 2009 až dosud působí ve společnosti Mansio v.o.s. zaměřující se na psychologické poradenství, rozvojové a vzdělávací programy pro různé typy organizací. Externě vyučuje na katedře psychologie FSS MU v Brně. Působila jako výzkumná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde se výzkumně zabývala problematikou rizikového chování adolescentů a výukou. Pět let pracovala jako školní psycholožka. Od r. 2001 vede výcviky psychosociálních dovedností, je metodičkou Kurzů efektivního rodičovství, poskytuje psychologické poradenství. Absolvovala řadu výcviků a tréninků a zahraničních stáže.

PhDr. Miroslava Štěpánková. Ph.D. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium sociální psychologie na FSS MU v Brně. Od října 2009 až dosud působí ve společnosti Mansio v.o.s. zaměřující se na poradenství a rozvojové a vzdělávací programy pro různé typy organizací. Na částečný úvazek působila jako odborná asistentka na FSS MU na katedře psychologie, kde stále externě vyučuje. Pracovala jako poradenská psycholožka, má zkušenosti s individuální a skupinovou prací s klienty. Je zkušenou lektorkou v oblasti psychosociálních výcviků, tréninků pro různé cílové skupiny. Externě poskytuje personalistické služby, provádí výběr zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců, motivační pohovory, tréninky, poradenství, supervizi. Je lektorkou kurzů efektivního rodičovství, výcviků lektorských dovedností pro lektory rodičovského vzdělávání a supervizních skupin pro lektory rodičovského vzdělávání v Centru pro rodinu v Brně. Absolvovala řadu výcviků, tréninků a zahraničních stáží.